Biểu đồ nhiệt thê thảm của Luis Suarez, người dành cả hiệp 1 để đứng ở… điểm phát bóng

Biểu đồ nhiệt thê thảm của Luis Suarez, người dành cả hiệp 1 để đứng ở… điểm phát bóng

Barcelona đã sụp đổ quá sớm, quá nhanh trong trận đấu họ không được phép như vậy. Chỉ trong vòng 31