Sáng kiến World Cup của FIFA khiến các CLB mất  8 tỉ Euro/mùa

Sáng kiến World Cup của FIFA khiến các CLB mất 8 tỉ Euro/mùa

Việc rút ngắn chu kỳ tổ chức World Cup, mở rộng FIFA Club World Cup sẽ dẫn đến những thay đổi lớn ở