COVID-19 không sợ nữa, lại sợ nhất mất tinh thần

COVID-19 không sợ nữa, lại sợ nhất mất tinh thần

Ngày mai, Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân gặp Tuyển Oman trên sân nhà Mỹ Đình. Sau đó sẽ lên đường sang