khăn giải thuật

khăn giải thuật

Liệu Garen có thể kháng hiệu ứng 100% ở level 1?【khăn giải thuật】:​Lý giải cho việc này, là tại bả c