Câu chuyện nghiệp quật về một cầu thủ trộm cắp, cuối cùng phải lang thang chơi bóng ở 23 CLB và 16 quốc gia

Câu chuyện nghiệp quật về một cầu thủ trộm cắp, cuối cùng phải lang thang chơi bóng ở 23 CLB và 16 quốc gia

Rohan Ricketts là quả ngọt trong vườn ươm mầm tài năng trẻ của Arsene Wenger, bên cạnh những cái tên