Phó Tổng thống 60 tuổi ra sân đá bóng chuyên nghiệp, tự đeo băng đội trưởng, đội nhà thua 0-6

Phó Tổng thống 60 tuổi ra sân đá bóng chuyên nghiệp, tự đeo băng đội trưởng, đội nhà thua 0-6

Cận cảnh Phó Tổng thống Suriname ra sân đá bóngÔng Ronnie Brunswijk, Phó Tổng thống Suriname (quốc g